NEWS

Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Codziennie na drogach dochodzi do wypadków. Są to mniejsze i większe kolizje, a w niektórych przypadkach nawet katastrofy w ruchu lądowym . WHO szacuje, że w 2014 roku na drogach na świecie zginęło ponad 1,2 mln ludzi, a cztery razy tyle zostało trwale okaleczonych. Liczby są przerażające, dlatego warto inwestować w bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Na szczeblu globalnym, krajowym i regionalnym podejmowane są w tym celu różne działania.

Dekada Działań na rzecz BRD

Już w 2010 roku dekadę od 2011 do 2020 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych uznało za Dekadę Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – BRD. Konkretnym celem ogłoszonego planu ma być uratowanie 5 mln uczestników ruchu drogowego, zapobiegnięcie urazów i kalectwa u 50 mln ludzi oraz uzyskanie 5 trylionów USD oszczędności z tytułu odszkodowań z ubezpieczeń.

Program poprawy bezpieczeństwa na drogach – w UE i w Polsce

Komisja Europejska 20 lipca 2010 roku przyjęła nowy, czwarty z kolei program poprawy bezpieczeństwa na drogach, który obowiązywać ma do 2020 roku. To odpowiedź na zatrważająco wysoką liczbę ofiar wypadków na drogach europejskich.
W Polsce już od 1991 roku, kiedy w wypadkach drogowych w naszym kraju zginęło 7901 osób, podejmowane są konkretne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach, w ramach Krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 96, 2000, 2005.
Obecnie w naszym kraju funkcjonuje zgodny z wytycznymi unijnymi Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 – 2020. Wiele różnych firm i organizacji zajmuje się edukacją kierowców w zakresie BRD. Szkolenia tematyczne pozwalają zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi prawidłowego zachowania na drodze. Szkolenia w zakresie BRD organizowane na symulatorach dotyczące min. techniki i taktyki jazdy dają praktyczną szkołę tego, jak reagować na różne zagrożenia. Nadrzędnym celem takich szkoleń jest doskonalenie wiedzy i umiejętności słuchacza w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Created with by KucharskiWebdeveloper

Top