NEWS

Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Codziennie na drogach dochodzi do wypadków. Są to mniejsze i większe kolizje, a w niektórych przypadkach nawet katastrofy w ruchu lądowym . WHO szacuje, że w 2014 roku na drogach na świecie zginęło ponad 1,2 mln ludzi, a cztery razy tyle zostało trwale okaleczonych. Liczby są przerażające, dlatego warto inwestować w bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Na szczeblu globalnym, krajowym i regionalnym podejmowane są w tym celu różne działania.

Read More

Szkolenia w symulatorze

W miarę rozwoju możliwości technicznych i technologicznych szkolenie z wykorzystaniem symulatora jest coraz powszechniejsze, także wśród doświadczonych kierowców, do podnoszenia własnych umiejętności i sprawdzenia się w sytuacjach potencjalnego zagrożenia.

Read More

Nowoczesny symulator samochodu

Symulator to urządzenie, które umożliwia odtworzenie rzeczywistych warunków jazdy: drogowych, terenowych i specjalnych zapewniając efektywne szkolenie kierowców. Symulator wykorzystywany jest przede wszystkim podczas realizacji zajęć w warunkach specjalnych w czasie prowadzenia kursu kwalifikacji wstępnej.

Read More

Created with by KucharskiWebdeveloper

Top